Black Lives Matter ma pełne poparcie organizacji żydowskich ( Maciek8088 )

@ej-no-nie-przesadzaj: No, to jesteśmy w domu, to teraz wytłumacz dlaczego czarnoskórym mieszkańcom USA, należą się dobra wypracowane przez zaradnych, pracowitych i mądrych, i chcą je otrzymać obligatoryjnie, bezkrytycznie i z pominięciem drogi o której wspomniałeś.