Broniarz: ZNP zawiesza strajk nauczycieli 2019 od soboty ( adam-nowakowski )

@Gezzior: Ten strajk odkrył jedno, zdecydowaną miernotę przeważającej części nauczycieli i pokazał, że jest mała grupa odpowiedzialnych pedagogów z prawdziwego zdarzenia. Wśród tej miernoty znaleźli się naiwni, którzy wierzyli w bezstronność i apolityczność Broniarza i ZNP. Ale niestety to też świadczy o ich poziomie intelektualnym i braku samodzielnego myślenia.