Dla ratowania Polski gotów był współpracować z Hitlerem. Historia Studnickiego ( jupjupjupek )

@lukasz45678: @szopa123: Ilekroć w internecie prowadzone są zażarte dyskusje na ten temat, powoływanie się na prace profesora Wieczorkiewicza to stały punkt programu. To dyżurny guru wszystkich miłośników takiego rozwiązania.

Trzeba jednak zachować proporcje. Profesor Wieczorkiewicz, przy całym jego bogatym warsztacie naukowym, był uważany za historyka formułującego skrajne tezy, nie tylko w temacie przedwojennych sojuszy wojskowych. Dlatego był często krytykowany za brak profesjonalizmu, bo sprzeniewierzał się zasadzie naukowej bezstronności. Dopasowywał fakty do z góry przyjętych tez o charakterze ideologicznym albo wręcz politycznym. Przykładem jego bezkompromisowa ocena Powstania Warszawskiego, pełna uproszczeń i miażdżących ocen. Wysnuwał różne mniej lub bardziej fantastyczne teorie (oczywiście skrajne) np. sugerował, że Anders był sowieckim agentem.

Dziś powoływanie się na jego historyczny dorobek jest domeną przede wszystkim ludzi, którzy w internecie idą po bandzie, czyli też wybierają skrajności, bez próby uczciwszego wgłębienia się w zagadnienie, które zwykle nie jest proste i nie jest oparte na podziale zero-jedynkowym.