Filadelfia rozpoczyna walkę z transakcjami bezgotówkowymi ( Takiseprzecietniak )

A myślisz, że na kogo przerzuca sprzedawcą tą prowizję – na klienta.

@friesee: dlatego przynajmniej w części można skorzystać z innych pośredników niż banki
na klientów oczywiście