Kuria odmawia przekazania materiałów ws. molestowania – „tajemnica zawodowa” ( Takiseprzecietniak )

tak samo Kościołowi nic do zasad odpowiedzialności karnej i cywilnej na zewnątrz

@Mr_Hand_of_Fate:
A mimo to utrzymują, że jednak tak, a nawet działają wbrew POLSKIEMU prawu, ukrywając doniesienia o czynach KARALNYCH z litery K.Karn. ( ukrywanie przestępstwa, utrudnianie postępowania..), i to, jak do tej pory, BEZKARNIE!
Podobnie jak w cywilnych sprawach o odszkodowania.
Dlaczego?
BO MOGĄ