Kwota wolna od podatku w 2020 r., jest niższa niż miesięczna płaca minimalna ( jakub-borowiecki )

Zauważcie że w 2000 roku minimalna krajowa wynosiła 700,00zł, a kwota wolna od podatku 2295,79 zł.
A teraz 20 lat później 2.600,00 zł minimalna krajowa 3 091,00 zł