Orban wzywa Europę Środkową do skupienia się wokół Polski ( Sondokan )

Powinno się utworzyć Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Słowiańskiego i Bratnich Narodów Sąsiednich ze stolicą we Lwowie obejmujące Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Wielkie Księstwo Ukraińskie, Księstwo Czeskie, Księstwo Słowackie, Królestwo Węgierskie i Inflanty.