Sportowiec wyrzucony z reprezentacji za krytykę homoseksualistów. ( SezonBurz )

@artpop: Ale wy za swoje wynaturzenie traficie do piekła gdzie nawet diabeł będzie wami gardził!
Każdy ma wolną drogę macie jeszcze czas żeby odwrócić się od grzechu i pójść za Jezusem Chrystusem.

Niech Bóg Was Błogosławi.