Theresa May wezwana do umożliwienia przestępcom seksualnym adopcji dzieci. ( astraldreamer84 )

@chew_fatman: Stare komunistyczne powiedzenie brzmi:”dzieci i ryby głosu nie mają.”
A, że na zachodzie już eurokomuna to i Nowomowa też tam fukncjonuje.