Tony Blair: Europa nie ma szans z Chinami i Indiami bez zacieśniania współpracy. ( Antiax )

@marcin-: A no to, że ten nasz wzrost będzie sztucznie ograniczany. Bogaci na tyle, żeby stać nas było na zachodnie towary i zbyt biedni żeby sami móc je produkować. Dokładnie jak w koloniach.