Trzecia osoba zatrzymana ws. znieważenia pomników StopBzdurom idzie siedzieć? ( Speed666 )

@Aster1981: znieważenie uczuć religijnych bodajże musi być rozpatrywane na wniosek osoby znieważonej. Za same flagi raczej nic by im nie dołożyli ale patrząc na kartkę gdzie przyznają się do celowej prowokacji już sąd może nie być tak pobłażliwy. Bo nawoływanie do konfliktu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Tym bardziej, że o ile się nie mylę wcześniej mieli już problemy z prawem i ukierunkowaniem agresji. Więc to taka trochę recydywa.