Ukradli ci towar? Zapłać podatek! Tak skarbówka chce doić uczciwe firmy ( Bednar )

@kuncol02: Może źle to ująłem, podatek chcą mi naliczyć od odsetek za zwłokę i rekompensaty. Sąd niemiecki zasądził na moją korzyść od klienta 40€ za każdą fakturę (w ramach rekompensaty), jaką mój klient zapłacił nieterminowo (w sensie komornik ściąga należność główną + koszty sądowe + odsetki + 40€ od każdej faktury). Księgowa mi już potwierdziła, że Urząd Skarbowy od odsetek i rekompensaty będzie domagał się zapłacenia podatku.