Wojciech Cejrowski popiera Konfederację i krytykuje zamilczanie ich w mediach! ( wojtas_mks )

Wiemy też i możesz spytać się dowolnego psychologa (sam przeprowadziłem takie rozmowy, co mnie utwierdziło w przekonaniu), że może istnieć takie zjawisko, gdzie jeśli syn ma bardzo złe stosunki z matką, która go odrzuca, to skoro jego autorytet, jakim jest rodzic, odrzuca go, to on może podświadomie odrzucić wszystkie kobiety i znaleźć swe miejsce wyłącznie u mężczyzn. To samo może wyniknąć z braku posiadania ojca i podświadomego szukania go wśród partnerów.

@Radeg90: ch%$ k?%?a j!$?ć
„Istnieje takie wyjaśnienie genezy homoseksualizmu, ale z badań na bliźniakach jednojajowych jesteśmy już pewni, że determinacja orientacji pierwotnie zachodzi na etapie wczesnego rozwoju zarodkowego. Sam zaś pomysł, że homoseksualizm wynika z problemów z dzieciństwa, złych relacji z matką lub ojcem i innych tego typu to wymysł w nurcie fundamentalnej psychoanalizy, która choć zapoczątkowała rozwój psychologii, to sama w sobie jest pseudonaukowa z bardzo oczywistej przyczyny. Jest niefalsyfikowalna – nie jesteśmy w stanie sprawdzić tego, czy jest prawdziwa, bo nie ma hipotetycznych dowodów świadczących przeciwko niej. Nie ma możliwości weryfikacji. Psychoanalityk może arbitralnie decydować o tym, że to czy tamto wynika z takiej czy innej historii z dzieciństwa. To jak wróżenie z fusów.